Urbane landskap

Year

2015

Share

URBANE LANDSKAP

Jeg liker godt mørke, det pakker inn og slører til. Sterke kontraster mellom lys og mørke visker ut detaljer, neonlys og hastige bevegelse skaper en ny isenesettelse av omgivelsene. Det oppstår nye romm mellom fantasi og virkelighet. I en by kan landskapet se helt forskjellig ut på dag,- og nattestid. Jeg samler på øyeblikkets små rare hendelser, ikke som i et foto men transformert, forsterket eller visket ut gjennom den maleriske prosessene som starter med tegning på det rene hvite arket.