Mellom linjene

Year

2015

Share

Mellom linjene

Arbeidet med akvarellene tok fart etter en studiereise til Cuba. I Havannas mange søyleganger lever kubanerne sitt liv, skjermet for resten av verden, med en for de fleste oppkonstruert sannhet om hva som finnes der ute.

Arbeidene ble en skildring av dette gatelivet ”mellom linjene”.