Bølgelengder

Year

2015

Share

BØLGELENGDER

Bølgelengder er blant annet en måte å måle lys eller farge. Vi snakker også om radiobølger . Enkelt forklart er det snakk om lengden på den rette linjen mellom to bølgetopper. Jeg liker å tenke på ordet "bølgelengder", som noe som gjentas eller vender tilbake med gitte mellomrom, slik skiftningene i naturen gjør. Jeg er oppvokst med et sterkt forhold til skogen og naturen. Det er derfor naturlig at den også dukker opp i arbeidene mine.